Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
90 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Paweł Jurkowski 2018-12-18
89 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Paweł Jurkowski 2018-12-06
88 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ŁANIĘTA ORAZ PODLEGAJĄCYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Paweł Jurkowski 2018-10-01
87 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS U-902 Paweł Jurkowski 2018-02-22
86 Sprzedaż przyczepy NRD HW Paweł Jurkowski 2018-02-22
83 Sprzedaż przyczepy ciężarowej NRD HW 8,5 t. Paweł Jurkowski 2017-07-19
82 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS U-902 Paweł Jurkowski 2017-07-19
79 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki Zetor K-162M Paweł Jurkowski 2017-06-21
78 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki Zetor K-162M Paweł Jurkowski 2017-06-05
76 Sprzedaż nieruchomości dz. 79/2 obręb Świeciny o pow. 0,24ha. Wiktor Trzeciak 2017-04-21
77 Sprzedaż nieruchomości dz. 27 obręb Rajmundów o pow. 0,10 ha. Wiktor Trzeciak 2017-04-21
74 Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-11-25
73 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-11-22
72 Zakup używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-11-10
71 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach - etap II Wiktor Trzeciak 2015-10-27
70 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Łanięta. Wiktor Trzeciak 2015-10-09
69 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102268E w miejscowości Franciszków gmina Łanięta. Jurkowski Paweł 2015-07-10
67 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łanięta Jurkowski Paweł 2014-11-14
65 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach Wiktor Trzeciak 2013-07-01
64 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁANIĘTA Wiktor Trzeciak 2013-05-10
59 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem placu zabaw w miejscowości Suchodębie. Wiktor Trzeciak 2012-11-26
58 Ubezpieczenie mienia Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2012-10-10
57 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Wiktor Trzeciak 2012-09-10
56 II etap remontu oficyny w Łaniętach Wiktor Trzeciak 2012-01-24
55 Przebudowa budynku "Zameczek" na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Wiktor Trzeciak 2012-01-23
54 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla gminy Łanięta na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wiktor Trzeciak 2011-09-30
53 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Wiktor Trzeciak 2011-08-11
52 Przebudowa budynku "Zameczek" na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Wiktor Trzeciak 2011-07-22
51 Odbudowa po pożarze dachu i stropu budynku oficyny Nr 3 w m. Łanięta gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-07-20
50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-07-14
49 Remont drogi gminnej nr 102263E dz. 207 i 138/2 w obrębie Suchodębie Majątek, dz. 164 w obrębie Suchodębie Wieś gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-07-07
48 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż w miejscowości Łanięta, gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-11-03
47 Zagospodarowanie parku zabytkowego w Łaniętach - etap I Wiktor Trzeciak 2010-10-21
46 Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowii” gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-10-20
45 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2186, gm. Łanięta. Wiktor Trzeciak 2010-08-13
44 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Wiktor Trzeciak 2010-06-23
43 Remont Świetlicy Wiejskiej w Anielinie gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-04-02
42 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Wiktor Trzeciak 2010-04-02
41 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym zorganizowanie m. in. zajęć – warsztatów wikliniarskich oraz wycieczki Wiktor Trzeciak 2010-03-19
40 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Łanięta, Suchodębie i Franciszków gm. Łanięta” Wiktor Trzeciak 2009-10-29
39 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łaniętach. Wiktor Trzeciak 2009-07-16
38 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gmina Łanięta, km 0+000 – 1+951.80. Wiktor Trzeciak 2009-05-21
37 Zoorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Gminy Łanięta (wzbogacających ofertę spędzania czasu wolnego, zapewniających spotkania, zabawy, wycieczki, koła zainteresowań itp.). Wiktor Trzeciak 2009-05-11
36 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez utworzenie i prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (organizowanie m. in. spotkań i warsztatów integracyjnych o różnorodnej tematyce, imprez okolicznościowych, warsztatów – zajęć muzyczno – tanecznych, kół zainteresowań, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp.) Wiktor Trzeciak 2009-02-06
35 Dostawa autobusu do dowozu uczniów do szkoły. Wiktor Trzeciak 2008-11-28
34 Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chruscinek, gmina Łanięta, dz. nr 114/1, długość 1,080 km Wiktor Trzeciak 2008-10-13
32 Remont drogi gminnej we wsi Wilkowia – Ryszardów dz. nr 97 o długości 840m. Węckowski Karol 2008-06-27
33 Remont drogi gminnej we wsi Świecinki dz. nr 19 o długości 880m Węckowski Karol 2008-06-27
31 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 230 o długości 0,968km. Węckowski Karol 2008-06-18
30 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 230 o długości 0,968km. Węckowski Karol 2008-06-17
29 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 189/17 o długości 0,808km. Węckowski Karol 2008-06-17
28 Przebudowa drogi gminnej Nr102269E Kąty – granica powiatu włocławskiego (Kołomia) gm. Łanięta km 0+000 – 1 + 286,30. Węckowski Karol 2008-03-11
27 Remont dróg wewnętrznych – Chruścinek, Suchodębie Maj, Suchodębie, Świeciny, Wilkowia o łącznej długości 3,7 km. Węckowski Karol 2007-10-31
24 1 Węckowski Karol 2007-07-16
23 Remont (modernizacja)drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi anielin, gm. Łanięta Węckowski Karol 2007-06-29
22 Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Suchodębie, gm. Łanięta Węckowski Karol 2007-06-29
19 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Świadczenie usług zywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łaniętach" (ZAPYTANIE O CENĘ) Wiktor Trzeciak 2006-09-19
18 Przebudowa (modernizacja)dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wiktor Trzeciak 2006-08-18
15 Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Łanięta. Wiktor Trzeciak 2005-12-02
2 Modernizacja stacji uzdatniania wody Administrator 2003-06-16

[Liczba odsłon: 1040773]

przewiń do góry