Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
90 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Paweł Jurkowski 2019-01-21
87 Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS U-902 Paweł Jurkowski 2018-02-26
76 Sprzedaż nieruchomości dz. 79/2 obręb Świeciny o pow. 0,24ha. Paweł Jurkowski 2017-06-29
75 Udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wiktor Trzeciak 2016-12-22
73 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-12-15
74 Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-12-06
72 Zakup używanej koparko - ładowarki dla Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2016-11-25
71 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach - etap II Wiktor Trzeciak 2016-01-28
70 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Łanięta. Wiktor Trzeciak 2015-10-29
67 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łanięta Jurkowski Paweł 2014-12-23
65 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach Wiktor Trzeciak 2013-08-13
64 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁANIĘTA Wiktor Trzeciak 2013-06-12
59 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem placu zabaw w miejscowości Suchodębie. Wiktor Trzeciak 2012-12-31
60 Sprzedaż nieruchomości dz. 97/2 obręb Juków - Franciszków o pow. 0,1562 ha. Wiktor Trzeciak 2012-12-27
61 Sprzedaż nieruchomości dz. 201/2 obręb Łanięta o pow. 0,1600 ha. Wiktor Trzeciak 2012-12-27
62 Sprzedaż nieruchomości dz. 293 obręb Łanięta o pow. 0,0700 ha. Wiktor Trzeciak 2012-12-27
63 Sprzedaż nieruchomości dz. 210/5 obręb Łanięta o pow. 0,0200 ha. Wiktor Trzeciak 2012-12-27
58 Ubezpieczenie mienia Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2012-11-28
57 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Wiktor Trzeciak 2012-11-21
55 Przebudowa budynku "Zameczek" na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Wiktor Trzeciak 2012-03-08
56 II etap remontu oficyny w Łaniętach Wiktor Trzeciak 2012-02-22
50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-11-16
54 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla gminy Łanięta na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wiktor Trzeciak 2011-10-18
53 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Wiktor Trzeciak 2011-09-23
49 Remont drogi gminnej nr 102263E dz. 207 i 138/2 w obrębie Suchodębie Majątek, dz. 164 w obrębie Suchodębie Wieś gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-08-18
51 Odbudowa po pożarze dachu i stropu budynku oficyny Nr 3 w m. Łanięta gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2011-08-12
48 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż w miejscowości Łanięta, gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-12-21
46 Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowii” gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-12-02
45 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2186, gm. Łanięta. Wiktor Trzeciak 2010-09-21
43 Remont Świetlicy Wiejskiej w Anielinie gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2010-09-02
44 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Wiktor Trzeciak 2010-08-03
42 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gm. Łanięta, Etap II Wiktor Trzeciak 2010-04-19
41 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym zorganizowanie m. in. zajęć – warsztatów wikliniarskich oraz wycieczki Wiktor Trzeciak 2010-04-14
40 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Łanięta, Suchodębie i Franciszków gm. Łanięta” Wiktor Trzeciak 2009-12-22
39 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łaniętach. Wiktor Trzeciak 2009-11-02
37 Zoorganizowanie i prowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Gminy Łanięta (wzbogacających ofertę spędzania czasu wolnego, zapewniających spotkania, zabawy, wycieczki, koła zainteresowań itp.). Wiktor Trzeciak 2009-06-18
38 Przebudowa drogi gminnej Nr 102257E Kąty - Ryszardów, gmina Łanięta, km 0+000 – 1+951.80. Wiktor Trzeciak 2009-06-15
36 Rozszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez utworzenie i prowadzenie Klubo-Kawiarni – miejsca spotkań i zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (organizowanie m. in. spotkań i warsztatów integracyjnych o różnorodnej tematyce, imprez okolicznościowych, warsztatów – zajęć muzyczno – tanecznych, kół zainteresowań, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp.) Wiktor Trzeciak 2009-04-09
35 Dostawa autobusu do dowozu uczniów do szkoły. Wiktor Trzeciak 2008-12-12
34 Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chruscinek, gmina Łanięta, dz. nr 114/1, długość 1,080 km Wiktor Trzeciak 2008-12-12
29 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 189/17 o długości 0,808km. Węckowski Karol 2008-08-26
31 Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łanięta dz. nr 230 o długości 0,968km. Węckowski Karol 2008-08-26
32 Remont drogi gminnej we wsi Wilkowia – Ryszardów dz. nr 97 o długości 840m. Węckowski Karol 2008-08-01
33 Remont drogi gminnej we wsi Świecinki dz. nr 19 o długości 880m Węckowski Karol 2008-08-01
28 Przebudowa drogi gminnej Nr102269E Kąty – granica powiatu włocławskiego (Kołomia) gm. Łanięta km 0+000 – 1 + 286,30. Węckowski Karol 2008-06-20
27 Remont dróg wewnętrznych – Chruścinek, Suchodębie Maj, Suchodębie, Świeciny, Wilkowia o łącznej długości 3,7 km. Węckowski Karol 2007-11-29
22 Remont(modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Suchodębie, gm. Łanięta Wiktor Trzeciak 2007-08-01
23 Remont (modernizacja)drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Anielin, gm. Łanięta Węckowski Karol 2007-07-20
21 Informacja o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Remont dróg gminnych w miejscowościach: Chrosno, Chruścinek, Franciszków,Zgoda i Anielin Węckowski Karol 2007-04-19
20 Remont dróg gminnych w miejscowościach: Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Zgoda i Anielin Węckowski Karol 2007-04-12

[Liczba odsłon: 1040773]

przewiń do góry