1. Obwieszczenie w sprawie rozstrzygnięcia z dnia 21 lipca 2020 r. NR 116/2020/KUZ  zakończenia postępowania w związku z wniesieniem przez GDDKiA odwołania od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie w przedmiocie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 do wód oraz do ziemi.

2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie zawiadomienia o zebraniu całości materiału i dowodów w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków-od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 230+817 do km 244+300.

3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu w dniu 18.09.2020 r. decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Toruń - Stryków - od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 230+817 do km 244+300.

4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie zawiadomienia o odwołaniu się od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Toruń - Stryków - od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 230+817 do km 244+300.

5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie postanowienia prostującego z urzędu błąd pisarski w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.6.2019.IZ, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków-od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 230+817 do km 244+300.

6. Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 02.12.2020 r., znak DIŚ-V.432.5.2020.MW o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Studzińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-28 15:09:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14 12:47:07
  • Liczba odsłon: 970
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040715]

przewiń do góry