Tytuł zamówienia:

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz dostawa koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Łaniętach.


Wartość zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawi art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy.

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Stan postępowania:

wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu:

§            Ogłoszenie

                  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Modyfikacja SIWZ

§          SIWZ - pobierz plik

            Załączniki do SIWZ:

           1a do siwz opis przedmiotu zamówienia cześć I

           1b do siwz opis przedmiotu zamówienia cześć II

            Załącznik 1B po zmianie

            2 do swiz - formularz oferty

            3a do siwz - oświadczenie warunki udziału

            3b do siwz - oświadczenie podstawy wykluczenia

            4 do siwz - wykaz dostaw

            5 do swiz - projekt umowy

            6 do siwz - pełnomocnictwo wykonawcy wspólnie.


       

        

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące SIWZ:


     Wyjaśnienia do SIWZ, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert   


Załącznik 1B po zmianie


Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ


Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ
 

                                     Informacja z otwarci ofert.


Ogłoszenie o zawarciu umowy

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

             


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Jurkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Jurkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 13:25:10
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040765]

przewiń do góry