WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2018 ROK


1. Nr 1/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta  w 2018 roku.

2. Nr 2/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Budżetu Gminy Łanięta na 2018 rok.

3. Nr 2a/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Łanięta.

4. Nr 3/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

5. Nr 4/18 Wójta Gminy łanięta z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łanięta.

6. Nr 5/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018n rok.

7. Nr 6/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 lutego 2018 roku  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

8. Nr 7/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji ds. określenia opłat za usługi wodne.

9. Nr 8/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji ds. określenia opłat za usługi wodne.

10. Nr 10/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

11. Nr 11/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 marca 2018 roku sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

12. Nr 12/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2017.

13. Nr 13/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

14. Nr 14/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie opłat i sposobu ich pobierania ze świetlic wiejskich.

15. Nr 15/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

16. Nr 16/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

17. Nr 17/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

18. Nr 18/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19. Nr 19/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łanięta.

20. Nr 20/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Łanięta.

21. Nr 21/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Łanięta.

22. Nr 22/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

23. Nr 23/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2018 roku w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

24. Nr 24/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 lipca 2018 roku w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

25. Nr 25/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 lipca 2018 roku w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

26. Nr 25a/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 lipca 2018 w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.
 
27. Nr 26/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

28. Nr 27/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 sierpnia 2018 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2018 roku.

29. Nr 28/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Łanięta.

30. Nr 29/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

31. Nr 30/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.
 
32. Nr 32/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

33. Nr 33/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

34. Nr 35/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 października 2018 roku 
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

35. Nr 36/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31.października 2018 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2018 rok.

36. Nr 37/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 listopada 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok.

37. Nr 38/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok.

38. Nr 40/18 Wójta gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy.

39. Nr 41/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku w
sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy.

40. Nr 42/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

41. Nr 43/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku  w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Jóźwiak- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

42. Nr 44/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

43. Nr 45/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie
udzielenia Pani Annie Michalskiej- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

44. Nr 46/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2018 roku w
sprawie udzielenia Pani Marzenie Stańczyk-Dyrektorowi Przedszkola Lokalnego w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

45. Nr 47/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 listopada 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok.

46. Nr 48/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok.

47. Nr 49/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stałej przetargowej dla prowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia"Regulaminu pracy komisji przetargowej".

48. Nr 50/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

49. Nr 51/18 Wójta Gminy Łanięta z dni9a 28 grudnia 2018 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok.

50. Nr 52/18 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2019 rok. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 11:23:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 13:42:22
  • Liczba odsłon: 1254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040676]

przewiń do góry