WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2017 ROK

1. Nr 1/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2017 roku   w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Łanięta na 2017 rok.

2. Nr 2/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie procedury wspólnej obsługi finansowej szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola lokalnego oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej w Łaniętach.

3. Nr 3/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

4. Nr 4/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

5. Nr 5/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łanięta.

6. Nr 6/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

7. Nr 7/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali i lokali socjalnych oraz czynników podwyższonych i obniżających ich wysokość  w mieszkaniowym zasobie gminy Łanięta.

8. Nr 8/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

9. Nr 9/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2016 rok.
  Informacja o stanie mienia komunalnego (stan na dzień 31.12.2016r.)

10. Nr 10/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

11. Nr 11/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łanięta.

12. Nr 12/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

13. Nr 13/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

14. Nr 14/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Łanięta.

15. Nr 15/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat i sposobu ich pobierania za świetlice wiejskie.

16. Nr 16/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

17. Nr 17/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

18. Nr 18/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 maja 2017 roku  w sprawie powołania Komisji stałej przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonywanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".

19.  Nr 19/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

20. Nr 20/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Lokalnego w Łaniętach.

21. Nr 21/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

22. Nr 22/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

23. Nr 23/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza w Urzędzie Gminy Łanięta.

24. Nr 24/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Lokalnego w Łaniętach.

25. Nr 25/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy łanięta na lata 2017-2020.

26. Nr 26/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

27. Nr 27/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

28. Nr 28/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

29. Nr 29/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zasad potwierdzenia faktu zapoznania pracowników Urzędu Gminy Łanięta z oceną ryzyka zawodowego.

30. Nr 30/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łanięta.

31. Nr 31/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

32. Nr 32/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

33. Nr 32a/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

34. Nr 33/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania majątku likwidowanego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Łaniętach.

35. Nr 34/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2017 roku.

36. Nr 35/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie Łanięta.

37. Nr 36/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2017-2020.

38. Nr 37/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

39. Nr 38/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia majątku oraz należności i zobowiązań przekształcanego Gimnazjum.

40. Nr 39/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza oraz Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Gminy łanięta.

41. Nr 40/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

42. Nr 41/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

43. Nr 42/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

44. Nr 43/17 Wójta Gminy łanięta z dnia 17 października 2017 roku  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego obiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

45. Nr 44/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

46. Nr 45/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

47. Nr 46/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 października 2017 roku  
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w 2017 roku.

48. Nr 47/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.

49. Nr 48/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 października 2017 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Łanięta  na 2017 rok.
 

50. Nr 49/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

51. Nr 50/17 Wójt Gminy Łanięta z dnia 14 listopada 2017 roku  w sprawie
zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

52. Nr 51/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

53. Nr 52/17 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-15 12:38:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 11:23:01
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040660]

przewiń do góry