img_20170213_0046.pdf
WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2016 ROK

1. Nr 1/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Łanięta na 2016 rok.

2. Nr 2/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 stycznia 2016 roku  w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Lokalnego w Łaniętach na rok szkolny 2016/2017 obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczba punktów za poszczególne kryteria wraz z określeniem terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

3. Nr 3/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 stycznia 2016 roku  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

4. Nr 4/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałej poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę łanięta, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów zraz z określeniem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

5. Nr 5/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

6. Nr 6/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy łanięta na 2016 rok.

7. Nr 7/2016 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

8. Nr 8/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2016 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2015.

9. Nr 9/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

10. Nr 9A/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 30 marca 2016r.

11. Nr 9B/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

12. Nr 10/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

13. Nr 10a/16 Wójta Gminy łanięta z dnia 19 kwietnia 2016 roku  w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Łanięta.

14. Nr 11/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

15. Nr 12/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 maja 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

16. Nr 13/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 maja 2016 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

17.  Nr 14/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 maja 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

18. Nr 15/16 Wójta Gminy Łanięta  z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

19. Nr 16/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

20. Nr 17/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

21. Nr 18/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 czerwca 2016 roku  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 77 czerwca 2012 roku dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22. Nr 19/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 czerwca 2016 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

23. Nr 20/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2016 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

24. Nr 21/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

25. Nr 22/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

26. Nr 23/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 lipca 2016 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

27. Nr 24/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 sierpnia 2016 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

28. Nr 25/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 sierpnia 2016 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2016 roku.

29. Nr 26/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2016 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

30. Nr 27/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2016 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

31. Nr 28/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

32. Nr 29/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

33. Nr 30/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

34. Nr 31/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2016 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

35. Nr 32/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 października 2016 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

36. Nr 33/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 listopada 2016 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

37. Nr 34/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2016 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

38. Nr 35/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 listopada 2016 roku  w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru drewna.

39. Nr 36/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 listopada 2016 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

40. Nr 37/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 listopada 2016 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

41. Nr 38/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 listopada 2016 roku  w
sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

42. Nr 39/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 grudnia 2016 roku  w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Łanięta i jej jednostki organizacyjne.

43. Nr 40/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Łanięta na 2017 rok.

44. Nr 41/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

45. Nr 42/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

46. Nr 43/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

47. Nr 44/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

48. Nr 45/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

49. Nr 46/16 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2016 roku  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia likwidacji środków trwałych.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-03 12:36:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 12:45:11
  • Liczba odsłon: 1114
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040681]

przewiń do góry