WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2015 ROK

1. Nr 1/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Łanięta na 2015 rok.

2. Nr 2/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Łanięta.

3. Nr 3/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

4. Nr 4/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

5. Nr 5/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/15 z dnia 4 marca 2015 roku.

6. Nr 6/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

7. Nr 7/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2014.

8. Nr 8/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

9. Nr 9/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

10. Nr 10/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

11. Nr 11/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

12. Nr 12/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

13. Nr 13/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2015-2018.

14. Nr 14/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

15. Nr 15/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Łanięta.

16. Nr 15a/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 maja 2015 roku  w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Łaniętach do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

17. Nr 16/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2015-2018.

18. Nr 17/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

19. Nr 18/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

20. Nr 19/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi na potrzeby urzędu stanu cywilnego oraz powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Łaniętach.

21. Nr 21/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

22. Nr 22/15 Wójta Gminy łanięta z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

23. Nr 23/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

24. Nr 24/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Łanięta.

25. Nr 25/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

26. Nr 26/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2015 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2015-2018.

27. Nr 29/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 lipca 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2015 rok.

28. Nr 30/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską suszy.

29. Nr 31/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

30. Nr 32/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

31. Nr 33/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

32. Nr 34/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2015 roku.

33. Nr 35/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 roku.

34. Nr 35a/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Michalskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

35. Nr 36/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 roku.

36. Nr 37/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 września 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 roku.

37. Nr 38/15 Wójta Gminu Łanięta z dnia 29 września 2015 roku  w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierowania Wójta Gminy łanięta w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

38. Nr 39/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2915 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 roku.

39. Nr 40/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/12 Wójta Gminy Łanięta- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Łanięta.

40. Nr 41/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

41. Nr 42/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 października 2015 roku 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 roku.

42. Nr 43/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

43. Nr 44/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

44. Nr 45/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

45. Nr 46/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 listopada 2015 roku  w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Łanięta na 2016 rok.

46. Nr 47/15 Wójta Gminy łanięta z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

47. Nr 48/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

48. Nr 49/15 Wójta Gminy łanięta z dnia 30 listopada 2015 roku  w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej.

49. Nr 50/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy łanięta na lata 2015-2018.

50. Nr 51/15 Wójta Gminy łanięta z dnia 9 grudnia 2015 roku  w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy łanięta na lata 2015-2018.

51. Nr 52/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 grudnia 2015 roku  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia likwidacji środka trwałego.

52. Nr 53/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2015 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

53. Nr 54/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

54. Nr 55/15 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-16 11:30:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 10:06:18
  • Liczba odsłon: 1102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040823]

przewiń do góry