WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2014 ROK

1. Nr 01/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych.

2. Nr 02/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego Gminy Łanięta.

3. Nr 03/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2013.

4. Nr 04/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

5. Nr 05/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

6. Nr 5a/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

7. Nr 5b/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

8. Nr 06/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

9. Nr 07/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia 2 maja oraz 10 listopada 2014 roku dniami wolnymi od pracy.

10. Nr 08/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

11. Nr 09/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

12. Nr 9a/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów oraz do wydania w tych sprawach decyzji.

13. Nr 10/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

14. Nr 11/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro.

15. Nr 12/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

16. Nr 13/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

17. Nr 14/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

18. Nr 15/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

19. Nr 16/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 lipca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

20. Nr 17/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

21. N r 18/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2014 roku.

22. Nr 19/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 sierpnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

23. Nr 20/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 sierpnia 2014 roku  w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łanięta w formie świadczenia rzeczowego.

24. Nr 21/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

25. Nr 22/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Łanięta i Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łaniętach stanowiący załącznik do zarządzenia.

26. Nr 23/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

27. Nr 24/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

28. Nr 25/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 października 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.
 
29. Nr 26/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2013 roku dotyczącego przyjęcia "Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łanięta".

30. Nr 27/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 października 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

31. Nr 28/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

32. Nr 29/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

33. Nr 30/14 Wójta Gminy łanięta z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2015.

34. Nr 31/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wykonania zleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku.

35. Nr 32/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

36. Nr 33/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych.

37. Nr 34/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 grudnia 2014 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

38. Nr 35/14 Wójta Gminy łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Łanięta na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

39. Nr 36/14 Wójta Gminy łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Michalskiej- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

40. Nr 37/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Ryniec-Maćkowiak- Dyrektorowi Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

41. Nr 38/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Stańczyk- Dyrektorowi Przedszkola Lokalnego w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

42. Nr 39/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Jóźwiak- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

43. Nr 40/14 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta na 2014 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-14 10:01:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 10:00:27
  • Liczba odsłon: 983
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040745]

przewiń do góry