WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2012 ROK


1. Nr 1/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Łanięta w 2012 roku.

2. Nr 2/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

3. Nr 3/12

4. Nr 4/12 Wójt Gminy Łanięta z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2011.
Załączniki do w/w zarządzenia dostępne w siedzibie Urzędu.

5. Nr 5/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

6. Nr 6/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

7. Nr 7/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łanięta za 2011 rok Radzie Gminy Łanięta.
Załączniki do w/w zarządzenia dostępne w siedzibie Urzędu.

8. Nr 8/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

9. Nr 9/12 Wójta Gminy Łanięta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Łanięta.

10. Nr 10/12 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łanięta z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy.

11. Nr 11/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

12. Nr 12/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13. Nr 13/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

14. Nr 14/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2012 - 2015.

15. Nr 15/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2012 roku.

16. Nr 16/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Lokalnego w Łaniętach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

17. Nr 17/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Łanięta na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Załączniki do w/w zarządzenia dostępne w siedzibie Urzędu.

18. Nr 18/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki rachunkowości).

19. Nr 19/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2012 roku.

20. Nr 20/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

21. Nr 21/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Lokalnego w Łaniętach.

22. Nr 22/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 05 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

23. Nr 23/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

24. Nr 24/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2012 roku.

25. Nr 25/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2012 roku.

26. Nr 26/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

27. Nr 27/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2013.
Załączniki do w/w zarządzenia dostępne w siedzibie Urzędu.

28. Nr 28/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2012 roku.

29. Nr 29/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

30. Nr 30/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

31. Nr 31/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

32. Nr 32/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2012 - 2015.

33. Nr 33/12 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2012 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jurkowski Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-14 08:59:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkowski Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 14:16:38
  • Liczba odsłon: 1002
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040695]

przewiń do góry