WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2011 ROK1. Nr1/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2011.

2. Nr2/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2010.

3. Nr 3/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie opłat i sposobu ich pobierania za wynajem świetlic wiejskich.

4. Nr 4/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 maja 2011 roku  w sprawie planu finansowego do uchwały Rady Gminy Łanięta Nr VI/29/11 z dnia 9 maja 2011 roku .

5. Nr 5/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łanięta za 2010 rok Radzie Gminy Łanięta.

6. Nr 6/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach Oddział Łanięta przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach przez naczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowii".

7. Nr 7/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2011 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2011 - 2014.

8. Nr 8/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na rok 2011.

9. Nr 9/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 czerwca 2011 roku  w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrechunkową w Łodzi.

10. Nr 10/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awa ns zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

11. Nr 11/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2011 roku.

12. Nr 12/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

13. Nr 13/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2011 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2011 roku.

14. Nr 14/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2011 roku.

15. Nr 15/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2011 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania eg zaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiega jącego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

16. Nr 16/11 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2011 roku  w s prawie przystąpienia do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

17. Nr 17/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 września 2011 roku  w sprawi e powołania Komisji ds. przeprowadzenia losowania na członków Obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

18. Nr 18/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

19. Nr 19/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 wrze śnia 2011 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prog nozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2011 - 2014.

20. Nr 20/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

2 1. Nr 21 /11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 października 2011 roku  w sprawie przygotowania stanowiska kierownika w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

22. Nr 22/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 listopada 2011 roku  w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2012.

23. Nr 23/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

24. Nr 24/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzenia ewakuacji I stopnia i opracowania planu ewakuacji II stopnia.

25. Nr 25/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu miesięcznego za 1m 2
powierzchni użytkowej lokali i lokali socjalnych oraz czynników podwyższających i obniżających ich wysokość w mieszkaniowym zasobie gminy Łanięta.

26. Nr 26/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 grudnia 2011 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

27. Nr 27/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 grudnia 2011 roku  w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych.

28. Nr 28/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

29. Nr 29/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

30. Nr 30/11 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2011 - 2014.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-29 11:28:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkowski Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 08:43:03
  • Liczba odsłon: 981
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040740]

przewiń do góry