- strona pierwsza

- strona druga


2. OBWIESZCZENIE O ZAMIESZCZENIU DANYCH O WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I RAPORCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z DNIA 16 MARCA 2012 ROKU


3. PISMO DO RDOŚ W ŁODZI O UZGODNIENIE WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 16 MARCA 2012 ROKU


4. PISMO DO PPIS W KUTNIE O WYDANIE OPINII W SPRAWIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DNIA 16 MARCA 2012 ROKU


5. OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na dz. nr 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek.

6. Informacja dotycząca złożonego sprzeciwu przez mieszkańców sołectwa Suchodębie w sprawie planów budowy trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek.

7. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na budowie trzech zbiorników naziemnych o pojemności 6700 m 3 na gaz płynny wraz z instalacją podziemną zasilającą do stacjonarnej suszarni zbóż na działce nr 189/9 w Łaniętach, gmina Łanięta.

8. OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dnia 12 czerwca 2012 roku.

9. OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYSTĄPIENIU DO PPIS W KUTNIE O OPINIĘ W SPRAWIE REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE TRZECH OBIEKTÓW INWENTARSKICH PRZEZNACZONYCH DO CHOWU BROJLERÓW KURZYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. 103/1 OBRĘB SUCHODĘBIE MAJĄTEK ORAZ ZMIANĄ W ZAKRESIE OBSAD W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH INWENTARSKICH I BUDOWIE OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WYTWARZANIEM ENERGII CIEPLNEJ Z BIOMASY NA DZ. NR EWID. 107/31, 107/33 OBRĘB SUCHODĘBIE MAJĄTEK Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU.

10. Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dnia 31 lipca 2012 roku.

11. Obwieszczenie o wydaniu ponownej opinii sanitarnej przez PPIS w Kutnie dotyczącej budowy trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dnia 21.08.2012 roku.

12. Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31 i 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dnia 11.09.2012 roku.

13. Obwieszczenie/Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastruktura towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w i9stniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek. Inwestycja realizowana na terenie planowanej fermy drobiu, która zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 103/1, 217, 107/31, 107/33 w miejscowości Suchodębie, gmina Łanięta, powiat kutnowski, woj. łódzkie z dn. 04.10.2012 roku.

14. Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do PPiS w Kutnie o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianą w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dn. 03.12.2012 roku.

15. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac utrzymaniowych na rzecze Skrwa Lewa na terenie gminy Łanięta związanych z wykoszeniem porostów ze skarp rzeki, wycinki krzaków wraz z usunięciem namułu z dna rzeki" z dnia 05.12.2012 r.

16. Obwieszczenie Wójta Gminy Łanięta o wyznaczeniu planowanego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianę w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek z dnia 28.12.2012 roku.

17. Obwieszczenie o przystąpieniu do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmiana w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowa obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie majątek z dnia 15 stycznia 2013 r.

18. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Skrwa Lewa (...)" z dnia 21.01.2013 r.

19. Zawiadomienie/obwieszczenie o wydaniu decyzji znak OŚ.6220.2.2012 z dnia 12 lutego 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 103/1 obręb Suchodębie Majątek oraz zmianie w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich i budowie obiektów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z biomasy na dz. nr ewid. 107/31, 107/33 obręb Suchodębie Majątek. Inwestycja realizowana na terenie planowanej fermy drobiu, która zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 103/1, 217, 107/31, 107/33 w miejscowości Suchodębie, Gmina Łanięta, powiat kutnowski, woj. łódzkie.

20. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac utrzymaniowych na rzecze Skrwa Lewa (...)" z dnia 3.04.2013 r.

21. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Skrwa Lewa..." z dnia 27.05.2013 roku.

22. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Skrwa Lewa..." z dnia 13.06.2013r.

23. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i przystąpieniu do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Skrwa..." z dnia 19.06.2013r.

24. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Skrwa Lewa na terenie gminy Łanięta związanych z wykoszeniem porostów ze skarp rzeki, wycinki krzaków wraz z usunięciem namułu z dna rzeki" z dnia 09.07.2013 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-16 13:01:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 13:45:19
  • Liczba odsłon: 1160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040807]

przewiń do góry