WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2010 ROK


1. Nr 1/10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie planów finansowych budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

2. Nr 2/10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2009.

3. Nr 3/10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie planów finansowych budżetu Gminy Łanięta na rok 2 010.

4. Nr 4 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2010 roku.

5. Nr 5 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

6. Nr 6 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2 010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

7. Nr 7 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

8. Nr 8 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany w " Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Łanięta ".

9. Nr 9 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia 4 czerwca 2010 roku dniem wolnym od pracy.

10. Nr 10 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu w gospoda rstwach domowych na terenie Gminy Łanięta.

11. Nr 11 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2010 roku   w sprawie wyznaczenia Lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Łanięta.

12. Nr 12 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 maja 2010 roku   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

13. Nr 13 / 10 Wójta G miny Ł anięta z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

14. Nr 14 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Zarzą dzenia Nr 4/05 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 15 marca 2005 roku dotyczącego powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz zasad propozycji wysokości stypendium szkolnego.

15. Nr 15 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie po wołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

16. Nr 16 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds . szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską powodzi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Łanięta.

17. Nr 17 / 10 Wójta G miny Łanięta z dnia 11 czerwca 2010 roku  w sprawie po wołania Gminnego Biura Spisowego.

18. Nr 18 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2010 roku   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

19. Nr 19 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie planów finansowych budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

20. Nr 20 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r .

21. Nr 21 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2010 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

22. Nr 22 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 lipca 2010 roku   w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

23. Nr 23 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 lipca 2010 roku   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

24. Nr 24 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

25. Nr 25 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 lipca 2010 roku   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

26. Nr 26 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2010 roku.

27. Nr 27 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

28. Nr 28 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 sierpnia 2 010 roku w sprawie planu finansowego bu dżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

29. Nr 29 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2010 roku w s prawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

30. Nr 30 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

31. Nr 31 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 września 2010 roku  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

32. Nr 32 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

33. Nr 33 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 październi ka 2010 roku
w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

34. Nr 34 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 października 2010 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2010 roku.

35. Nr 35 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2011.

36. Nr 36 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 listopada 2010 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

37. Nr 37 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 grudnia 2010 roku  w sprawie wyznaczenia Lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludn ości i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Łanięta.

38. Nr 38 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Łanięta.

39. Nr 39 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 grudnia 2010 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

40. Nr 40 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych.

41. Nr 41 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

42. Nr 42 / 10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

43. Nr 43/10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

44. Nr 44/10 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jurkowski Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-20 13:57:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 11:27:35
  • Liczba odsłon: 1057
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040801]

przewiń do góry