Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2008 rok.

 

1 . Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2008.

2 . Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na 2008 rok.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 lutego 2008 roku - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Przychody budżetu Gminy Łanięta w 2008 roku.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2008.

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

9 . Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne. 

10. Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.  

11.Uchwała Nr XIII/66/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".

12.Załącznik do Uchwały Nr XIII/66/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku - "Program Współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku pulicznego na 2008 rok.

13.Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Wójta Gminy Łanięta.

14.Uchwała Nr XIV/68/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2008.

15 .Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - Przychody budżetu Gminy Łanięta w 2008 roku.

16.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

17.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - Zadania inwestcycjne w 2008 r.

18.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

19.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

20.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 kwietnia 2008 roku - Wydatki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. Powiatowi Kutnowskiemu w roku 2008.  

21.Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

22.Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/07 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Łanięta o nr ewid. 204/3 oraz pow. 0,32 ha /Ośrodek Zdrowia/.

23.Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łanięta.

24.Załącznik do Uchwały Nr XIV/71/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku - STATUT GMINY ŁANIĘTA.

25.Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu Rady Gminy Łanięta".

26.Załącznik do uchwały Nr XIV/72/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 2 kwietnia 2008 roku - REGULAMIN RADY GMINY ŁANIĘTA.

27.Uchwała Nr XV/73/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

28.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

29.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

30.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

31.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

32.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Przyechody budżetu Gminy Łanięta w 2008 roku.

33.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Limity wydayków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

34.Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

35.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związek Gmin Regiony Kutnowskiego w Kutnie w roku 2008.

36.Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Wydatki na pomoc finansową udzieloną innym jedonstkom samorządu terytorialnego tj. - Powiatowi Kutnowskiemu w roku 2008.

37.Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

38.Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

39.Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność komunalną nieruchomości o nr ewid. 204/26 w niejscowości Łanięta.

40.Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie zatrudnienia "Planu odnowy miejscowości Łanięta w gminie Łanięta, powiat kutnowski, woj. łódzkie na lata 2008 - 2014".

41.Załącznik do Uchwały Nr XV/77/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 czerwca 2008 roku  - Plan odnowy miejscowości Łanięta w Gminie Łanięta, powiat kutnowski, województwo łódzkie (lata 2008 - 2014)

42.Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Regionu Łódzkiego) oraz upoważnienie osób do podpisania umowy z Województwem Łódzkim.

43. Uchwała Nr XVI/79/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 sierpnia 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

44. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/79/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

45. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/79/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

46. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/79/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

47. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/79/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

48. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/79/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

49. Uchwała Nr XVI/80/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 sierpnia 2008 roku  w sprawie uchylenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku.

50. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Plan pracy (Komisji oświaty, kultury, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku.

51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/80/08 Rady Gminy w Łaniuętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Plan pracy (Komisji rozwoju społeczno - gospodarczego i finansów Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku.

52. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/80/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Plan pracy (Komisji rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku.

53. Uchwała Nr XVI/81/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 sierpnia 2008 roku  w sprawie uchylenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku.

54. Załącznik do Uchwały Nr XVI/81/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Plan pracy (Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2008 roku).

55. Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 sierpnia 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu "Nasi aktywni" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Projektu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

56. Załącznik do Uchwały Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Nasi aktywni".

57. Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 sierpnia 2008 roku  w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego dla Gminy Łanięta na lata 2008 - 2013".

58. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 12 sierpnia 2008 roku  - Program Gospodarczy Gminy Łanięta na lata 2008 - 2013.

59. Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

60. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/84/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 17 września 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

61. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/84/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 17 września 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

62. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/84/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 17 września 2008 roku  - Zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r.

63. Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie uzgodnienia projetku rozporządzenia Wojewody Łódzkiego dotyczącego wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Ochni - Głogowianki.

64. Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

65. Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

66. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

67. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

68. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

69. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

70. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

71. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

72. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

73. Uchwała Nr XVIII/88/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

74. Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

75. Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.

76. Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków tramsportowych.

77. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 1 uchwały.

78. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 2 uchwały.

79. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 3 uchwały.

80. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 4 uchwały.

81. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 5 uchwały.

82. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 6 uchwały.

83. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Stawki podatku od środków transportowych określonych w paragrafie 1 pkt. 7 uchwały.

84. Uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/07 dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

85. Uchwała Nr XVIII/93/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/86/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 17 września 2008 roku dotyczącej upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

86. Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

87. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENRUM"

88. Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie rekomendacji kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".

89. Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego dla Gminy Łanięta na lata 2008 - 2013".

90. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 listopada 2008 roku  - PROGRAM GOSPODARCZY GMINY ŁANIĘTA 2009 - 2013.

91. Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

92. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

93. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

94. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

95. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

96. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

97. Uchwała Nr XIX/98/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

98. Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/91/08 dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych.

99. Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych.

100. Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łanięta (aktualizacja) na lata 2009 - 2013".

101. Załącznik do Uchwały Nr XIX/101/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku - Informacja o załączniku.

102. Uchwała Nr XIX/102/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku  w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w charakterze  członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

103. Załącznik do Uchwały Nr XIX/102/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 grudnia 2008 roku  - Statut Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".

104. Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2009.

105. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

106. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na 2009 rok.

107. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.

108. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

109. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r.

110. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

111. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Wykaz dotacji z budżetu gminy dla Samorządowej Instytucji Kultury w gminie Łanięta na rok 2009.

112. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2009.

113. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w roku 2009.

114. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

115. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/103/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

116. Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Chruścinek, Suchodębie Majątek i Juków - Franciszków.

117. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - załącznik graficzny.

118. Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok".

119. Załącznik do Uchwały Nr XX/105/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

120. Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok".

121. Załącznik do Uchwały XX/106/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

122. Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".

123. Załącznik do Uchwały Nr XX/107/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Program Współpracy Gminy Łanięta z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

124. Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2009 rok.

125. Załącznik do Uchwały Nr XX/108/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan Pracy.

126. Uchwała Nr XX/109/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2009 roku.

127. Załącznik do Uchwały Nr XX/109/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan Kontroli.

128. Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2009 roku.

129. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/110/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan Pracy.

130. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/110/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan Pracy.

131. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/110/08 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 grudnia 2008 roku  - Plan Pracy.

132. Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łanięta.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-15 08:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 13:37:47
  • Liczba odsłon: 1181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040741]

przewiń do góry