WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W ŁANIĘTACH - 2007 ROK.

 

1. Nr 1/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczania delegacji służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Łaniętach oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.    

2. Nr 2/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi.

3 . Nr 3/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2006.

4. Nr 4/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie : układu wykonawczego budżetu Gminy Łanięta za rok 2007.

5. Nr 5/07 Wójta Gminy w Łanietach z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr V/31/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

6. Nr 6/07 Wójta Gminy Łanieta z dnia 30 maja 2007r . w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Łanięta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

7. Nr 7/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr VI/36/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

8. Nr 8/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do wydawania decyzji administracyjnych.

9. Nr 9/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr VII/40/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

10. Nr 10/07 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 lipca 2007 roku w sprawie "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych".

11. Nr 11/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za okres I półrocza roku 2007.

12. Nr 12/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr VIII/42/07 z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

13. Nr 13/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

14. Nr 14/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łaniętach.

15. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/07 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20.08.07 - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łanieta. 

16. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/07 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20.08.07 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łanięta.

17. Nr 15/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 24 września 2007 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego będącego jednocześnie operatorem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej oraz operatora obwodowych komisji wyborczych do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

18. Nr 16/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

19. Nr 17/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 27 września 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr IX/45/07 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

20. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/07 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 września 2007 roku - Dochody.

21. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/07 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 września 2007 roku - Wydatki.

22. Nr 18/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

23. Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przedłożenia budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

24. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na 2008 rok.

25. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na 2008 rok.

26. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Przychody budżetu Gminy Łanięta w 2008 roku.

27. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

28. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Zadania inwestycyjne w 2008r.

29. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z odrębnymi ustawami w 2008r.

30. Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Wykaz dotacji z budżetu gminy dla Samorządowej Instytucji Kultury w Gminie Łanięta na rok 2008.

31. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2008.

32. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w roku 2008.

33. Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

34. Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

35. Nr 20/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr X/50/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

36. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 listopada 2007 roku - Dochody.

37. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 listopada 2007 roku - Wydatki.

38. Nr 21/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz księgozbioru.

39. Nr 22/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

40. Nr 23/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

41. Nr 24/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

42. Nr 25/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XII/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2007.

43. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 31 grudnia 2007 roku - Dochody.

44. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 31 grudnia 2007 roku - Wydatki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-12 11:58:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-16 10:20:42
  • Liczba odsłon: 1008
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040693]

przewiń do góry