Aby przeglądać dane zgromadzone w Systemie Informacji o Środowisku - proszę wcisnąć poniższy link:

 

SIOS-ŁANIĘTA - wersja do 16.11.2010 r.

 

SIOS ŁANIĘTA - wersja po 16.11.2010 r.  

 

 

 

INFORMACJE

 

1. Obwieszczenie Wójta Gminy w Łaniętach

2. Zawiadomienie Wójta Gminy w Łaniętach

3. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego  

4. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (farma wiatrowa). 

5. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 luty 2011 r. (farma wiatrowa).  

6. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy 48 MW, na działkach o numerach: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie Majątek i 117, 118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 24.04.2012r.  


6. Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o uzgodnienie oraz opinię w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW, na działkach o numerach: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie Majątek i 117, 118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta.  


7. Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW, na działkach o numerach :100,101,102,103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie Majątek i 117,118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 18 czerwca 2012 roku.  


8. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW, na działkach o numerach: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie Majątek i 117, 118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 23 lipca 2012 roku.  


9. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Suchodębie, o mocy do 48,00 MW, na działkach o numerach 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 w obrębie Suchodębie Majątek i działkach o numerach 117, 118 w obrębie Juków- Franciszków na terenie Gminy Łanięta. Z dnia 06 sierpnia 2012 roku.  


10. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do RDOŚ w Łodzi i PPiS w Kutnie o wydanie opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Farmy Wiatrowe Suchodębie z dnia 09.08.2012 roku.


11. Obwieszczenia o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW z dnia 20.08.2012 roku.  


12. Obwieszczenie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, dotyczy farmy wiatrowej Suchodębie.  


13. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. planowanej farmy wiatrowej Suchodębie z dn. 31.08.2012 roku.  


14. Obwieszczenie Wójta Gminy stwierdzające uczestnictwo organizacji ekologicznej Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana jako strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48,0 MW na terenie gminy Łanięta z dnia 14.09.2012 roku.  


15. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Suchodębie o mocy do 48,0 MW na działkach o numerach: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 w obrębie Suchodębie Majątek i działkach o numerach 117, 118 w obrębie Juków - Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 01.10.2012 r.  


16. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej Suchodębie, gm. Łanięta z dnia 21 listopada 2012 roku.  


17. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających odpowiednio o uzgodnienie i opinię realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48,00 MW na działkach o numerach: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie majątek i 117, 118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta.  


18. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48,0MW na dz. o nr ewid.: 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 w obrębie Suchodębie majątek i dz. o nr ewid. 117, 118 w obębie juków - Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2013 r.  


19. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wpłynięciu uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW, na działkach o numerach 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obrębu geodezyjnego Suchodębie Majątek i 117, 118 obrębu geodezyjnego Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 28.02.2013 r.  


20. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn. budowa farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW na działkach o numerach 100, 101, 102, 103/1, 111, 113/1, 219 obręb geodezyjny Suchodębie Majątek i 117,118 obręb geodezyjny Juków-Franciszków  na terenie gminy Łanięta na środowisko.


21. Obwieszczenie Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 marca 2013 roku informujące strony postępowania o ponownym wystąpieniu do PPIS w Kutnie o wydanie opinii w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie o mocy do 48 MW na działkach o numerach 100,101,102,103/1,111,113/1,219 obrębu Suchodębie Majątek i działkach o numerach 117,118 w obrębie Juków-Franciszków na terenie gminy Łanięta oraz o wpływie postanowienia RDOŚ w Łodzi, który uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym.  


22. Obwieszczenie/zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Suchodębie o mocy do 48,0 MW na dz. o nr 100, 101, 103/1, 111, 113/1, 219 w obrębie Suchodębie Majątek i na działkach o numerach 117, 118 w obrębie Juków - Franciszków na terenie gminy Łanięta  07,05,2013 r.  


23. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie... z dnia 11.06.2013 r.  


24. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa ze względu na złożenie przez Inwestora uzupełnienia raportu z dnia 3.07.2013r. dotyczy farmy wiatrowej Suchodębie.  


25. "Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie..." z dnia 19 sierpnia 2013 roku.  

26. "Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Suchodębie..." z dnia 17.09.2013 roku. 


27. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Suchodębie o mocy do 39,0 MW, na działkach o numerach: 100, 101, 103/1, 111, 113/1, 219 w obrębie Suchodębie Majątek i działkach o numerach: 117, 118 w obrębie Juków - Franciszków na terenie gminy Łanięta z dnia 11 października 2013 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-06 11:36:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-11 10:07:07
  • Liczba odsłon: 3787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040709]

przewiń do góry