Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta 2006 rok.

 

 1. Nr 1/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz księgozbioru zgodnie z propozycją przedstawioną przez Gminną Komisję Inwentaryzacyjną.
 2. Nr 2/06 Wójta Gminy w Łaniętach  6 marca 2006 roku   w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łanięta za  rok 2005.
 3. Nr 3/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie : układu wykonawczego budżetu Gminy Łanięta na rok 2006.
 4. Nr 4/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 5. Nr 5/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Nr 6/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 7. Nr 7/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXV/196/06 z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2006. 
 8. Nr 8/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXVI/200/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2006.
 9. Nr 9/06 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tej klęski na terenie gminy Łanięta.
 10. Nr 10/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXVII/208/06 z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2006.
 11. Nr 11/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za okres I półrocza 2006 roku.
 12. Nr 12/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXVIII/210/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.
 13. Nr 13/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego realizowanej inwestycji pt."Budowa boiska sportowego i budynku gospodarczo-magazynowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łaniętach, gm. Łanięta.
 14. Nr 14/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 17 października 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXIX/212/06 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2006.
 15. Nr 15/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 30 października 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXX/217/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.
 16. Nr 16/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
 17. Nr 17/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 18. Nr 18/2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łanięta - Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Łanięta przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 19. Nr 19/2006 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia fizycznej likwidacji materiałów w 2006 roku.
 20. Nr 20/2006 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 21. Nr 21/06 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2006.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-01 17:55:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-12 11:37:13
 • Liczba odsłon: 1181
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040685]

przewiń do góry