WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2005 ROK

 

1.  Nr 1/05 z dnia 5 marca 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.  Nr 2/05 z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Łanięta na 2005 rok.

3.  Nr 3/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych, na realizację których w 2005 roku można uzyskać wsparcie finansowe z budżetu Gminy Łanięta.

4.  Nr 4/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji        stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego.

5.  Nr 4a/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie warunków szczegółowego rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łanięta.

6.  Nr 5/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

7.  Nr 6/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXIII/137/05 z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

8.  Nr 7/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Łanięta.

9.  Nr 8/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXV/145/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

10. Nr 9/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

11. Nr 10/2005 z dnia 08 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dnia 26 lipca 2005 roku.

12. Nr 11/2005 z dnia 08 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dnia 28  lipca 2005 roku.

13. Nr 12/05 z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Anielin.

14. Nr 13/05 z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Gminy Łanięta za okres I półrocza 2005 roku.

15. Nr 13a/05 z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tej klęski na terenie Gminy Łanięta.

16. Nr 14/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXVI/157/05 z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

17. Nr 15/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

18. Nr 16/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej komisi wyborczej Nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Filia we Franciszkowie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.   

19. Nr 17/05 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

20. Nr 18/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXVII/161/05 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

21. Nr 19/05 z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : zmiany zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Łaniętach.

22. Nr 20/05 z dnia 11 października 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXVIII/165/05 z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

23. Nr 21/05 z dnia 31 pażdziernika 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.

24. Nr 22/05 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2006. 

25. Nr 23/05 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie : ustalenia osób merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łanięta.

26. Nr 24/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

27. Nr 25/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

28. Nr 26/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie : szczegółowych zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

29. Nr 27/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr 178/XXXI/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2005.

30. Nr 28/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2005 roku.

31. Nr 29/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu - art. 299 kodeksu karnego.

 

Załączniki do uchwał nie zamieszczone w BIP dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta, w godzinach pracy urzędu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-01 17:07:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-13 08:37:47
  • Liczba odsłon: 1091
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040721]

przewiń do góry