WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2003 ROK

1.  Nr 1/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 stycznia 2003 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2003 rok.
2.  Nr 3/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 stycznia 2003 roku  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Łanięta.
3.  Nr 4/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 marca 2003 roku   w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łanięta za 2002 rok.
4.  Nr 5/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Łanięta za rok 2003.
5.  Nr 6/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2003 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
6.  Nr 7/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 maja 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr VI/31/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
7.  Nr 8/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2003 roku  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
8.  Nr 9/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr VIII/45/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2003.
9.  Nr 10/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 lipca 2003 roku  w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Suchodębiu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łaniętach zarządzonych na dzień 27 lipca 2003 roku.
10.  Nr 11/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2003 roku  w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Łanięta".
11.  Nr 12/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 lipca 2003 roku  w sprawie powołania gminnej komisji d/s. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania Wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na teranie gminy Łanięta.
12.  Nr 13/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 lipca 2003 roku   w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy łanięta za okres I półrocza roku 2003.
13.  Nr 14/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 sierpnia 2003 roku   w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż sprzętu przyjętego przez gminę od likwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaniętach wraz z ustaleniem regulaminu jego przeprowadzenia.
14.  Nr 15/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 9 września 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr IX/50/03 z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
15.  Nr 16/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 września 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr X/54/03 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
16.  Nr 17/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2003 roku   w spawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2003 roku.
17.  Nr 18/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2003 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
18.  Nr 19/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2003 roku  w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.
19.  Nr 20/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 października 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XI/57/03 z dnia 14 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
20.  Nr 21/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 października 2003 roku   w sprawie organizacji zarządzenia kryzysowego na terenie Gminy Łanięta oraz obiegu informacji o zagrożenia kryzysowych.
21.  Nr 22/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 października 2003 roku   w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy na rok 2004.
22.  Nr 22a/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 października 2003 roku  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2004.
23.  Nr 23/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 grudnia 2003 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XII/73/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
24.  Nr 24/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 grudnia 2003 roku  w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Łanięta na 2004 rok.
25.  Nr 25/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 grudnia 2003 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie procedury uproszczonej.
26.  Nr 26/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 grudnia 2003 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie procedury uproszczonej.
27.  Nr 27/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 grudnia 2003 roku   w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
28. Nr 28/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2003 roku  w sprawie przyjęcia "Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łanięta".
29. Nr 29/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XIII/74/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2003.
30. Nr 30/03 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 grudnia 2003 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2003 roku.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 08:45:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-14 11:47:10
  • Liczba odsłon: 1127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1041491]

przewiń do góry