WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2020 ROK
 
 1.  Nr 1/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kowalczyk- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
 
  2.  Nr 2/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach. 
 
 3. Nr 3/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łanięta.
 
  4.  Nr 4/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
 5.  Nr 5/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łanięta.
 
 6. Nr 6/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Łanięta.
 
 7. Nr 7/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.
 
 8.
 
 9. Nr 9/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 10. Nr 9a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 11.
 
 12. Nr 11/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 13.
 
 
 14. Nr 13/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
 15. Nr 14/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Łanięta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 
 16. Nr 15/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 - 2023.
 
 17. Nr 16/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 18. Nr 17/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Łanięta w celu przeciwdziałania koronawirusowi SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19.
 
 19.  Nr 18/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2019.
             Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łanięta;
             Wykonanie budżetu Gminy Łanięta za 2019 r.;
             Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za 2019 rok.
 
 20. Nr 19/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy Łanięta w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem i SARS-CoV-2.     
 
  21. Nr 20/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łaniętach.
             

 22. Nr 21/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz upoważnienia dyrektora szkoły do użyczania sprzętu informatycznego uczniom i nauczycielom.

 
23. Nr 22/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 10 kwietnia 2020 r.
 
24. Nr 23/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. inwestycji, gruntów i nieruchomości w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
25. Nr 24/20 Wójta Gminy Łanięta z dni 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. inwestycji, gruntów i nieruchomości w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
26. Nr 25/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 
27. Nr 26/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
28. Nr 27/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad wykorzystania samochodów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu silnikowego w Gminie Łanięta.
 
29. Nr 28/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
30. Nr 28a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
31.  Nr 28b/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
31. Nr 29/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
32. Nr 30/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
33. Nr 31/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Łanięta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 'zastrzeżone".
 
34. Nr 32/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 38/2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
35. Nr 33/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
36. Nr 34/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawek  opłat za  wywóz nieczystości płynnych i wykonanie prac koparko-ładowarką.
 
37.  Nr 35/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28a/20 z 30 kwietnia 2020 r.
 
38. Nr 36/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 12 czerwca 2020 r.
 
39. Nr 37/20 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Łanięta.
 
40. Nr 38/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
41.
 
42. Nr 40/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok.
 
43. Nr 41/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".
 
44. Nr 42/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majatkowych w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
45. Nr 43/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
46. Nr 44/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
47. Nr 44a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
48. Nr 46/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 czerwca 2020 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 13:31:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-15 12:15:26
  • Liczba odsłon: 497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 779587]

przewiń do góry